Lihkku beivviin!

Publisert av: tromsosv Publisert: 06. februar 2024
Oppdatert: 06. februar 2024
Lesetid: ca. 3 min

Tromsø Sosialistisk Venstreparti ønsker til lykke med samenes nasjonaldag!

Samene er Norges urfolk, og Norge er forpliktet til å sørge for at det samiske folks rettigheter ivaretas. Ved åpningen av Sametinget i 1997 sa kong Harald i sin tale at den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer. Samenes nasjonaldag feires den 6. februar. Denne dagen markerer det første samiske landsmøtet som ble avholdt i Trondheim i 1917, hvor samiske representanter fra både Norge, Finland, Sverige og Russland samlet seg for å diskutere det de har til felles – språk, kultur, næring og reindrift. Dette møtet er et viktig historisk minnesmerke for denne festdagen.

Men denne dagen handler mer enn bare fest. Markeringen av 6. februar handler også om kulturell anerkjennelse, identitet, juridiske og kulturelle rettigheter, revitalisering av samisk språk, medbestemmelse, inkludering av mangfold, og flertallsstyre med beskyttelse av minoriteter og urfolk – som er et viktig prinsipp i et liberalt demokrati.

Sosialistisk Venstreparti vil bidra til at samer kan opprettholde og videreutvikle samisk språk, kultur og næringer. Vi i SV er stolt over at det er SV som har vært drivkraften for dannelsen av Sannhets- og forsoningskommisjonen. Kommisjonen har kommet med gode og konrekte forslag til oppfølging. Vi ser fram til å sette i gang arbeidet basert på kunnskap og erkjennelse som skal føre til handling.

SV mener at det er viktig at samisk reindrift ikke mister viktige arealer gjennom utbygging og naturinngrep. Urfolk skal ha rett til å bestemme over sine egne samfunn, sin egen kultur og næringer. SV er opptatt av at den bærekraftige utviklingen ikke går på bekostning av tradisjonell samisk næring i samiske områder. SV anerkjenner at den tradisjonelle kunnskapen som urfolk opererer med om generasjoners tilpasning til naturen, er en sentral ressurs i omstillingen til en bærekraftig økonomi. Urfolksrettigheter må respekteres i alle utbyggingssaker.

Tromsø er en sentral samisk kultur- og kunnskapsby, og en vertskapsby for samiske studenter. Tromsø er den kommunen i Norge med flest innbyggere registret i Sametingets valgmanntall. Derfor mener vi at Tromsø har et særlig ansvar i arbeidet for å ivareta og videreutvikle samisk språk og kultur i nordområdene. Endringen i sameloven i 2024 innebærer at Tromsø kan bli medlem av samisk språkforvaltningsområde, og SV mener at Tromsø bør bli en språkstimuleringskommune. Styrking og ivaretakelse av samisk språk og næring er helt avgjørende for at samisk kultur, språk og samfunnsliv skal overleve.

Tromsø SV vil styrke det samiske Tromsø ved å:

• Melde Tromsø inn i samisk språkforvaltningsområde som språkstimuleringskommune.

• Videreutvikle Samisk hus i Tromsø i samarbeid med Sametinget, Troms fylkeskommune og samiske organisasjoner.

• Følge opp barnehagegarantien og videreutvikle det samiske barnehage og skoletilbudet.

• Få på plass et fullverdig samisk ungdomsskoletilbud.

• Bekjempe hets og diskriminering i Tromsø.

SV er et parti som er bygget på den radikale, folkelige tradisjonen og kamper som har båret fram velferdsstaten og demokratiet i Norge. Den samiske rettighetskampen er på den måten en del av vårt politiske prosjekt.

Vi i Tromsø SV gratulerer hjertelig med nasjonaldagen!

SV vokser, og vi trenger deg med på laget. Som SV-medlem har du mulighet til å både påvirke partiets politikk og prioriteringer, samt delta på sosiale arrangementer, lokale aktiviteter og konferanser. Bli medlem i dag: https://www.sv.no/bli-medlem/

Med hilsen

Sara Ellen Gaup, lokallagsleder