Tromsø SVs valgprogram 2023-2027

Foto: Marius Fiskum

«Det er to store kriser nå, forskjellene øker og klimaendringene er i ferd med å vise seg for alvor. Da trengs et parti og politikere som prioriterer folk og natur først. Tromsø SV er et slikt parti.

Dette valget er en mulighet til å diskutere hvordan vi kan utvikle gode skoler, trygge helsetjenester og ta vare på naturen i Tromsø. Programmet for 2023-2027 er SVs forslag til løsninger. Nå trenger vi at innbyggerne engasjerer seg og sier fra om hvordan de vil ha det. SV lover å lytte og bruke det vi hører til å utvikle kommunen, slik folk vil.»
– ordførerkandidat Pål Julius Skogholt