Årsmøtet

Årsmøtet er Tromsø SVs øverste organ og arrangeres hver vår. Årsmøtet velger styret, vedtar budsjett og regnskap, andre verv og vedtar politikk i form av uttalelser. Alle medlemmer i Tromsø SV har møte-, tale-, forslags- og stemmerett.