Årsmøte 2015

Gode SV-medlem velkommen på års- og nominasjonsmøte i Tromsø SV. Møtet blir på Quality Hotel Saga, den 24. januar, klokka 1400-1700.

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden, val av møteleiar, referent og tellekorps
  2. Den politiske situasjonen/Utalelsar
  3. Årsmelding for laget, årsmelding frå kommunestyregruppa og rekneskapen 2014 med revisjonsberetning
  4. Budsjett 2015
  5. Arbeidsplan Tromsø SV 2015
  6. Nominasjon til kommunevalet 2015
  7. Val av styre, valkomite og revisorar

Vi har ikkje registrert innkomne saker.

Frist for å foreslå uttalelsar frå årsmøtet er 21. januar, send dei inn til tromso@sv.no

Dei blir lagt ut her etter at dei kjem inn.
Alle medlemmar er velkomne og har stemmerett.

Torgeir Knag Fylkesnes vil innleie til debatt under den politiske situasjonen

For styret i Tromsø SV

Pål Julius Skogholt, leiar