Abdalla Ali Mohammed

Jeg heter Abdalla Ali Mohammed, og jeg er 5. kandidat i Tromsø SV. Jeg er norsk, men jeg er opprinnelig fra Eritrea. Jeg er 55 år gammel og kom til Norge som flyktning i 1988. Jeg har en bachelorgrad i informatikk fra UiB og Jeg har dataingeniør utdanning fra høgskolen i Bergen. Jeg har jobbet som IT-konsulent ved Nordnorsk kompetansesenter i Alta (2001-2006). Fortiden jobber jeg som IKT-rådgiver på Statped som er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Jeg er i også med i SVs kommunestyre gruppe, medlem i Helse-og Velferdsutvalget, og leder for Integreringsutvalget i Tromsø kommune i de siste fire årene. 

Jeg er gift og har tre barn. Min kone jobber som tolk. Eldste sønnen vår studerer ledelse, innovasjon og marked ved UiT og jobber som ESN-studentpresident ved UiT. Datteren vår har bachelorgrad i sosialantropologi og jobber som mangfold koordinator ved universitetet i Bergen (UiB). Yngste sønnen vår har elektrofaglinje utdanning og jobber som IT-tekniker på KSAT.

Som lokal politiker er jeg særlig opptatt av mangfold, inkludering og integreringspolitikk. Tromsø har et stort internasjonalt miljø med over 140 nasjonaliteter fra hele verden. Derfor er det viktig med integreringsarbeid gjennom kunnskap, god språkopplæring og arbeidstreningstiltak rettet spesifikt mot minoritetsmiljøet med innvandrerbakgrunn som sikres selvstendige rettigheter og tiltak for å komme ut i jobb. Sv støtter og skal styrke den flerkulturelle kompetansen, inkludering av kvinner i jobb og barn og unge i samfunnet.

Derfor må vi alle delta, bidra og bekjempe alle type rasisme og diskriminering slik at tromsøværingene skal være inkluderende, åpne og tolerante i byen vår. Tromsø kommune og mangfoldet har et ansvar og plikt for å gjøre Tromsø til et bedre sted å bo i, derfor er det viktig også med møteplasser for samhandling, aktiviteter og sosialisering. Innvandrerpolitikk er veldig viktig for Tromsø og hele Norden, for å lykkes med det må vi ha flere politikere med innvandrerbakgrunn, samt varierte boligtyper for flyktninger, innvandrere og arbeidsinnvandrere er avgjørende.

Jeg har 20 års arbeidserfaring innen IKT i Statped, mine arbeidserfaringer kombinert med mine politiske erfaringer kan bidra til utvikling av Tromsø kommunenes teknologiutfordringer som digitalisering, IKT i utdanning, velferdsteknologi, med mer.