Line Elisabeth Solbakken

Bli bedre kjent med meg!

Alder: 40 år

Bosted: Kommer fra Alta, men har bodd i Tromsø halve livet. Etter at jeg flyttet hit har jeg rukket å bo i Hamna, i Tromsdalen, på Bjerkaker, ved Kræmer og på Storelva. De siste årene har jeg bodd på Elverhøy.

Jobb: Jeg er psykolog med spesialisering i klinisk samfunnspsykologi. Jeg jobber på UNN og holder på med en doktorgrad om psykisk helse blant folk i fengsel.

Fritidsinteresser: Som tobarnsmor bruker jeg mye av fritiden min sammen med familien. Jeg er også veldig glad i nedoverski. Tidligere gikk jeg mest på toppturer, men etter at ungene også begynte å stå på ski, har vi vært mye i Tromsø Alpinpark. Den største milepælen i barndommen min var å lære å lese – det var helt magisk å kunne tilegne seg kunnskap på egen hånd. Jeg leste alt jeg kom over, og jeg leser fortsatt. Den fineste boka jeg har lest de siste årene er «Tollak til Ingeborg» av Tore Renberg.

Funfact om meg selv: Jeg har en pågående «runstreak» der jeg løper minimum en engelsk mil hver eneste dag. I april i år nådde jeg 365 dager på rad og oppfylte dermed kravet for å komme på lista til «Streak Runners International». Det er litt dustete, men også veldig gøy!

Jeg heter Line Elisabeth Solbakken og er fjerdekandidat. Jeg er gift, har to barn og flyttet til Tromsø for 20 år siden for å studere psykologi ved universitetet. I 2018 meldte jeg meg inn i SV, og har vært med i lokallagsstyret i fem år. Til daglig jobber jeg med en doktorgrad om psykisk helse blant folk i fengsel.

Psykiske sykdommer er en av de største utfordringene vi står overfor. Halvparten av oss rammes i løpet av livet, og mange vil oppleve betydelig svekket livskvalitet og fungering i kortere eller lengre perioder. Psykiske lidelser er også den sykdomsgruppen som har de største samfunnsøkonomiske konsekvensene. Som samfunnspsykolog er jeg opptatt av å fremme trivsel og gode livsbetingelser for menneskene i kommunen vår. Psykisk helse er en opplevelse av å ha det godt, at man har ressurser til å mestre stress og belastninger og at man er en del av et større sosialt fellesskap. Helsen vår skapes der vi lever livene våre – i barnehagene, på skolene, arbeidsplassene, ved institusjonene og i nærmiljøene våre. Gjennom politikk kan vi forme disse arenaene og fellesskapene slik at de i større grad fremmer samhold og mestring – da kan vi også lykkes med å redusere forekomsten av psykiske lidelser. Her er noen områder jeg tenker vi må satse på:

Medbestemmelse er viktig for psykisk helse. Mange ansatte i barnehager, skoler og innen helse- og sosialtjenester opplever detaljstyring med overdrevne krav til kartlegging og dokumentasjon. Dette kan gå ut over både relasjoner og de arbeidsoppgavene man selv opplever som viktigst. Ofte medfører det også unødig tidspress. Tillitsreformen skal bidra til at offentlige ansattes faglige skjønn og kompetanse vektlegges i større grad, samt at innbyggerne opplever økt medbestemmelse i møte med velferdstjenestene. Større innflytelse og selvbestemmelse er kjente helsefremmende faktorer. Jeg mener derfor at Tromsø kommune (også) sett fra et folkehelseperspektiv, må satse helhjertet på en solid gjennomføring av tillitsreformen i årene framover!

Møteplasser i nærmiljøet er viktig for å styrke sosiale fellesskap for alle aldersgrupper.

Sosiale fellesskap styrker vår evne til å tåle stress og belastninger vi opplever i livet. Møteplasser i nærmiljøet er viktig for å styrke sosiale fellesskap for alle aldersgrupper. For småbarn og deres foreldre kan gode lekeplasser i nabolaget være veldig viktige. For større barn og ungdommer vil fritidsklubben, skateparken eller fotballbanen være steder der man kan henge med venner. Kommunen må også samarbeide med frivillige organisasjoner for å tilby aktiviteter og møteplasser der voksne kan delta ut fra sine egne forutsetninger og behov.  

Fysisk aktivitet fremmer psykisk helse. Vi er heldige som bor i en kommune med så mye fin natur, det bidrar til trivsel og motiverer til fysisk aktivitet. Vi må ta vare på nærnaturen – ikke bygge den ned! I en byvekstavtale må vi prioritere infrastruktur for gange og sykkel, dette gir gevinster for folkehelsa. Om flere reduserer bilbruken kutter vi også klimagassutslipp og får bedre luftkvalitet lokalt. 

Økonomiske bekymringer gir økt risiko for psykiske helseplager. Den siste tiden har alt fra boutgifter, til strømmen og matvarene blitt dyrere. Flere enn tidligere opplever at lønna ikke strekker til. Å ha økonomiske utfordringer er stressende og kan gi psykiske helseplager. SV har fått gjennomslag for gratis halvdagsplass i SFO for første- og andreklassinger. Dette har stor betydning for familieøkonomien til mange barnefamilier. Vi må også jobbe for at flere barn kan delta i kultur- og fritidstilbud uavhengig av familiens økonomi. Satsene for sosialhjelp i kommunen må også økes, slik at de som har aller minst får bedre livsbetingelser.

Vi må tenke helse i alt vi gjør. Jeg stiller til valg fordi jeg mener vi har ideene, verktøyene, og folkene som skal til. Stem på SV i lokalvalget den 11.september.