Maja Sandvik Lockert

Bli bedre kjent med meg!


Alder: 25 år

Bosted: Oppvokst i Kroken, bor nå på Tomasjord

Jobb: Jeg jobber som lærer ved Tromstun skole. Der underviser jeg i norsk, samfunnsfag og KRLE.

Fritidsinteresser: Jeg bruker mye av fritiden min sammen med venner og familie, om det er på kino, en kunstutstilling eller med en kopp kaffe på kafé. Jeg liker også å bruke tiden min på lesing og strikking. Ellers setter jeg også pris på en god konsert, de morsomste konsertene er alltid de med moshpit.

Funfact: Jeg har en tvillingsøster. Vi har gjennom hele barndommen blitt fortalt at vi er toeggede tvillinger, men ifølge FHI sin tvillingforskning har vi blitt fortalt at vi høyst sannsynlig er eneggede. Vi har vurdert å kjøpe en gentest for å få et sikkert svar, men jeg er usikker på om et potensielt «feil» svar vil gi meg en så stor identitetskrise at jeg ikke ønsker å vite.

Jeg heter Maja Sandvik Lockert og er SVs sjettekandidat i Tromsø. Jeg er vokst opp i Kroken, men bor i dag på Tomasjord. Til daglig jobber jeg som lærer ved Tromstun skole, der jeg jobber som kontaktlærer og underviser i norsk, samfunnsfag og KRLE.

Den siste perioden har jeg vært fast medlem av kommunestyret i Tromsø, i hovedutvalget for kultur, idrett og friluftsliv. I 2016 meldte jeg meg inn i Sosialistisk ungdom etter å ha vært aktiv i Natur og ungdom et par år. For meg var det både Israel sin okkupasjon av Palestina, LoVeSe-saken og abort-kampen som vekket et sterkt politisk engasjement hos meg.

SV satser på Tromsøskolen når vi i budsjettet ga ti millioner kroner mer til skolene.

Frivilligheten i Tromsø gir mange mennesker livsglede og en meningsfull hverdag. Enten det er i idretten, kulturen eller i andre steder, får folk mulighet til å møtes og holde på med det de trives med. Som folkevalgt er jeg spesielt opptatt av at økonomi ikke skal være et hinder for å delta. Med stadig økende priser blir også idrett og kultur blir dyrere å delta i. Jeg er derfor stolt av at vi har innført ung kulturrabatt, slik at flere unge kan få delta i kulturen. I perioden som kommer håper jeg at vi også kan gjøre kulturskolen mer tilgjengelig for flere, ved å innføre støtteordninger som treffer de som i dag står utenfor. Vi trenger i tillegg flere gode flerbrukshaller nær der folk bor.

Sosiale forhold og økonomi har for mye å si for barn og unges oppvekstsvilkår. Etter pandemien ser vi at flere unge har falt fra den organiserte idretten, og at flere faller utenfra. Da blir behovet for den uorganiserte aktiviteten enda viktigere. For meg er det derfor særlig viktig at vi skaper trygge møteplasser og forhindrer utenforskap. Tvibit og ungdomsklubbene er eksempler på slike møteplasser. I tillegg har vi i denne perioden utviklet Grab, som er en møteplass med fokus på egenorganisert aktivitet. En inkluderende fellesskole kan ikke erstattes av noe annet. SV satser på Tromsøskolen når vi i budsjettet ga ti millioner kroner mer til skolene. Det betyr flere ansatte som kan se og lytte til barn og unge, og sørge for en god oppvekst også i fremtiden. SV satser på ungdommen, og det skal vi fortsette å gjøre.