Matias Hogne Kjerstad

Bli bedre kjent med meg!


Alder: 
30 år

Bosted: 
Charlottenlund

Jobb: 
jurist i Fellesadminstrasjonen på UiT

Fritidsinteresser:

Jeg bruker det meste av fritiden min på å lete etter en ledig plass på uteserveringen, men jeg har også gått på en og annen fjelltopp og besøkt teateret. Jeg er entusiastisk deltaker på Tromsøkarusellen, men jeg går alle bakkene.

Funfact om meg selv:
Jeg har veldig lyst til å bli medlem av Coop, men jeg har plagdes veldig med innmeldingen. Det er en annen person som har brukt mitt personnummer. Selv etter flere telefoner og e-poster, har jeg ikke fått det til.

Jeg heter Matias Hogne Kjerstad. Jeg er 30 år, tredjekandidat og bor på Charlottenlund. Jeg er medlem av kommunens Miljø, klima- og samferdselsutvalg. Jeg jobber som jurist i administrasjonen på universitetet og er tillitsvalgt i LO-forbundet Norsk tjenestemannslag (NTL).

Det jeg setter mest pris på med å bo i Tromsø er å få tilbringe ettermiddager og helger ute. Fjæra er nært hvor enn du går, i Tromsømarka finnes det alltid et sted å sette seg ned å prate eller å lage bål, og byens grønne lunger gir meg alltid et øyeblikk til å puste. Det nære er det som gjør at jeg trives i Tromsø. Selv om tindene langt der i det fjerne nok er vel så flotte, er det først og fremst der jeg bor, rundt Prestvannet, jeg møter naturen. Slik er det mange andre som har det og. 

«Selv om tindene langt der i det fjerne nok er vel så flotte, er det først og fremst der jeg bor, rundt Prestvannet, jeg møter naturen.«

Vi er også mange som vil at det enkle friluftslivet skal være tilgjengelig for alle, uansett økonomi, alder, kulturell bakgrunn eller funksjonsnivå. Likevel har store grøntområder forsvunnet de siste tiårene. I Tromsø har nok utbyggerne i for stor grad fått sette premissene for utviklingen. Det vi nå trenger er større kontroll over lekeområder, uteområder og vi må sørge for at nye hus fungerer i miljøet de hører hjemme. Det er bare i kommunestyrets arealforvaltning vi kan bevare verdiene for generasjonene som kommer etter oss, samtidig som sikre nok areal til bolig og næring.

«Dersom vi ikke gjør det enklere å velge miljøvennlig og får flere til å gå, sykle eller ta buss, vil overbelastningen bare bli verre«

For å løse natur- og klimakrisen trenger vi også frihet fra eksos og dårlig luft. Transportsystemene i byen vår fungerer ikke, og smale veier og dårlige løsninger tvinger skoleunger til å ferdes langs farlige veier og mange bruker mye tid i bilkø. Dersom vi ikke gjør det enklere å velge miljøvennlig og får flere til å gå, sykle eller ta buss, vil overbelastningen bare bli verre. Byvekstavtalen er verktøyet for å forbedre transporten for alle, uansett om du går, kjører, sykler eller tar buss. Det er gjennom byvekstavtalen vi kan gjøre det billigere og bedre og ta bussen, skape flere trygge skoleveier og etablere en ferge/blå bybane over Tromsøysundet. Det er mange problemer i samfunnet vårt vi er nødt til løse sammen. Jeg har erfart at store problemer løser vi gjennom å ta et steg av gangen. Tromsø er et godt sted å leve, og jeg håper du låne stemme din til meg i valglokalet 11. september, slik at vi sammen kan gjøre Tromsø enda bedre.