Aktuelt

Alle Aktuelt
SV illustrasjonsbilde 20. juni 2024 – Aktuelt

Gratulerer med 230 årsdagen Tromsø!

I dag ble Tromsø 230 år. Varaordfører Sigrid B. Hammer gratulerte under kommunens arrangement på Skansen i dag. I tillegg til varaordfører en var det musikk, Ode til Tromsø og foredrag. Her er talen: Kjære alle sammen, kjære Tromsø – gratulerer med dagen! 230 år. Det må jeg si, Tromsø, du holder deg godt! Og […]
SV illustrasjonsbilde 18. juni 2024 – Ukategorisert – Aktuelt

Samarbeidspartienes enighet om Tertialrapport 1

SV berger søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO, berger økningen av sosialhjelpssatsene med kr 900 000,-, berger satsningen på samisklærere med kr 200 000, berger deler av åpningen på ungdomsklubbene og berger utlånssentralen Turbo. I likhet med tre av fire kommuner i Norge hadde Tromsø kommune et merforbruk ved årsregnskapet. Tromsø er i en […]
SV illustrasjonsbilde 16. mai 2024 – Nytt – Aktuelt

Møte 28. mai – Bedre transport og mindre utslipp, kork og trengsel med Tenk Tromsø

Når: tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 19:00 til kl. 20:30Sted: Strandskillet 3, 9008 Tromsø/SVs partikontorHvem er møtet til for: Alle som vil ha mer kunnskap om prosjektene i Tenk Tromsø Tromsøs største samferdsels- og klimasatsning noensinne er Tenk Tromsø. På dette møtet vil sekretariatsleder Veronica Wiik innlede om handlingsprogrammet 2024-2028, slik at vi kan diskutere […]
SV illustrasjonsbilde 26. mars 2024 – Nytt – Aktuelt

Hvem skal løse utfordringene med fattigdom og utenforskap i Tromsø?

Av Pernille Lind Hjertø Hvem skal løse utfordringen med fattigdom og utenforskap i Tromsø? Hvilke tiltak fungerer, og hvem skal betale for dem? Det er mye vi vet, vi vet at penger er det som gjør folk mindre fattige. Det var det som var problemet når jeg vokste opp, vi hadde rett og slett ikke […]
Portrett av Matias Kjerstad, gul jakke grønn bakgrunn 27. februar 2024 – Aktuelt – Aktuelt

Bolig – en stor driver av ulikhet

Skrevet av Matias Hogne Kjerstad, nestleder i Kommune og byutviklingsutvalget (SV) Å bo blir stadig dyrere. Til nå har markedet bestemt for mye og folk bestemt for lite. Dersom behovet folk har for et hjem å leve og trives i skal være avgjørende, må skattesystemet endres, Husbanken må gis mer utlånspenger og kommunen må gis […]
6. februar 2024 – Aktuelt

Lihkku beivviin!

Tromsø Sosialistisk Venstreparti ønsker til lykke med samenes nasjonaldag! Samene er Norges urfolk, og Norge er forpliktet til å sørge for at det samiske folks rettigheter ivaretas. Ved åpningen av Sametinget i 1997 sa kong Harald i sin tale at den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer. Samenes […]
Portrettbilde Pål Julius Skogholt 14. august 2023 – Nytt – Aktuelt

Dersom vi ikkje hadde byvekstavtale og bompengar…

Det er endeleg blitt semje mellom kommunen, fylket og staten om ein byvekstavtale for Tromsø. Det er ein avtale som gjer at staten vil bidra med i overkant av 1,6 milliardar til Tromsø som vi ikkje ville fått utan bompengane og ein byvekstavtale.  Desse pengane kjem i tillegg til det vi får gjennom bompengar og […]
Portrettbilde av Sigrid Bjørnhsug Hammer 11. august 2023 – Ukategorisert – Aktuelt – Aktuelt

Kjære førstegangsvelger – bruk stemmeretten din!

Torsdag 10. august åpner forhåndsstemminga til lokal- og fylkestingsvalget i Tromsø og Troms. Om du står ved valgurna for aller første gang eller om du har stemt ved valg før, skal du vite at valget er en unik mulighet til å få påvirke samfunnet og byen du bor i. La meg fortelle deg hvorfor det er […]
SV illustrasjonsbilde 15. juni 2023 – Aktuelt

Møte om klimamyter med stortingsrepresentant Lars Haltbrekken i morgen, tirsdag 20. juni kl. 19 på Driv

Når: tirsdag 20. juni fra kl. 19:00 til 20:30Hvor: Driv, Cafe RødHvem: Alle er velkommen Kan vi nå 1,5-gradersmålet uten å redusere olje- og gassproduksjonen? Vil å slutte og lete etter olje og gass true velferden vår? Er norsk oljeproduksjon bedre enn andre lands produksjon? Er at rikdommen fra oljen har tjent samfunnet godt i tiårene som […]
SV illustrasjonsbilde 20. april 2023 – Ukategorisert – Aktuelt

SVs kandidater til kommunevalget i Tromsø

Pål Julius Skogholt er SVs ordførerkandidat i Tromsø. Han stiller til valg fordi han tror på et samfunn med små forskjeller og fordi han tror at folk i felleskap kan finne gode løsninger for velferden og samfunnsutviklingen. Han er gruppeleder, formannskapsmedlem og leder av Oppvekst- og utdanningsutvalget. Tidligere har han blant annet vært statssekretær i […]
SV illustrasjonsbilde 21. desember 2022 – Aktuelt

Årsmøte i Tromsø SV 2023

Velkommen til Tromsø SVs årsmøte torsdag 12. januar 2023 fra kl. 18:30 til kl. 21:00 på Strandskillet 3. Russlands angrep på Ukraina har endret Europa og Norges sikkerhetssituasjon. Fylkesråd og landstyremedlem Bjarne Rohde innleder i forkant av at landsstyret tar stilling til uttalelsen, Fred. Suverenitet. Solidaritet. Uttalelsen skal landsmøtebehandles i mars. Etter møtet feirer vi […]
SV illustrasjonsbilde 9. august 2022 – Ukategorisert – Nytt – Aktuelt – Aktuelt

Her kan du se videoen der Pål Julius Skogholt går gjennom det siste halvåret i tromsøpolitkken