Årsmøte i Tromsø SV 2023

Publisert av: tromsosv Publisert: 21. desember 2022
Oppdatert: 10. januar 2023
Lesetid: ca. 3 min

Velkommen til Tromsø SVs årsmøte torsdag 12. januar 2023 fra kl. 18:30 til kl. 21:00 på Strandskillet 3.

Russlands angrep på Ukraina har endret Europa og Norges sikkerhetssituasjon. Fylkesråd og landstyremedlem Bjarne Rohde innleder i forkant av at landsstyret tar stilling til uttalelsen, Fred. Suverenitet. Solidaritet. Uttalelsen skal landsmøtebehandles i mars.

Etter møtet feirer vi innflytning og årsmøte i det nye partilokalet med boller og brus.

Saksliste

Endringsforslag kan fremmes ved å sende de til tromso@sv.no. Still gjerne spørsmål ved å sende e-post til tromso@sv.no.

Fristen for å sende inn uttalelser var er senest tirsdag 3. januar 2023. Fristen for å sende inn vedtaksforslag og andre saker (innkomne forslag) var 29. desember 2022.

Forklaring til sakene og til noen viktige begreper

Årsmøtet er øverste myndighet i Tromsø SV. Årsmøtet velger styret, vedtar budsjett og regnskap, andre verv og vedtar politikk i form av uttalelser. Alle medlemmer i Tromsø SV har møte-, tale-, forslags- og stemmerett.

En uttalelse er et uttrykk for hva Tromsø SV mener. Det kan være innspill til SV sentralt i en nasjonal eller global sak, det kan være rettet til kommunestyregruppen eller fylkestingsgruppen eller det kan være ment til å komme i avisen. Alle medlemmer i Tromsø SV kan foreslå uttalelser fra årsmøtet.

Årsmeldingen skal vise hva som har skjedd i året som har gått. Dette punktet på dagsordenen er vanligvis tiden for kritikk og ros til styret og kommunestyregruppa. Det kan være en plass å påpeke ting som du mener er gjort bra, ting som er gjort dårlig eller ting vi burde gjøre mer av. Vanligvis endrer ikke årsmøtet på årsmeldingene. Eventuelt kan man legge til et tillegg til styrets årsmelding.

Regnskapet viser hva vi har brukt penger på i året som har gått og hvilke inntekter laget har hatt. Årsmøtet godkjenner regnskapet med mindre årsmøtet tror at regnskapet ikke er rett. Regnskapet er revidert før årsmøtet, og revisorenes beretning er en del av sakspapirene eller blir lagt frem i møtet.

Arbeidsplanen er årsmøtets arbeidsordre til styret for året som kommer. Her er det fritt fram å foreslå det du mener er det viktigste vi skal jobbe med i året som kommer. De siste årene har arbeidsplanen til Tromsø SV vært på et overordna plan, og har dermed gitt styret stor frihet til å velge selv hvordan de skal arbeide. Det kan du være enig eller uenig i.

Budsjettet viser hvordan årsmøtet mener styret skal bruke laget sine penger i året som kommer. Her er det fritt fram å foreslå endringer, men husk at dersom du mener vi skal bruke mer penger på noe så må du og vise til hvor de pengane skal komme fra.

ValgStyret står for den daglige driften av laget, innkaller til møter og vedtar politikk for laget.  Valgkomiteen skal foreslå medlemmer av styret og andre utvalg på årsmøtet i 2023. Det var to fylkesårsmøtet i 2022 på grunn av gjenopprettelsen av Finnmark SV og Troms SV. Neste fylkesårsmøte er i 2024, slik at dette årsmøtet skal ikke velge delegater til fylkesårsmøtet.

Forretningsordenen er reglene om hvordan møtet skal foregå. Her bestemmer årsmøtet enkelte av reglene om forslagsfrister, taletid og så videre.

Vedtektene til Tromsø SV finn du her

Nasjonale vedtekter finner du her